Інтелектуальна формація

Інтелектуальна формація

            У сьогоднішній ситуації розвитку науки і виникнення нових філософських поглядів (пор. ОТ 15) завдяки інтелектуальній формації майбутні пастирі повинні добре пізнати дух теперішнього часу, щоб пригодуватись до діалогу із сучасними людьми. Інтелектуальна формація також є необхідним фундаментом «нової євангелізації» в світі, де зростає масова байдужість до релігії, також релігійний синкретизм, агностицизм, підміна понять та інвазія сект.

«Якщо навіть кожний християнин повинен бути готовий обороняти віру і вказувати на підстави надії, котра є в нас (пор. І Пет 3,15), то тим більше кандидати до священства і пресвітери повинні надавати велику увагу інтелектуальній формації в процесі виховання і пастирської діяльності, адже для спасіння братів і сестер повинні шукати глибшого пізнання Божих тайн» (РБУ 51). Також явище широко розвинутого плюралізму, не тільки в світському суспільстві, але також в самій спільноті Церкви, вимагає великого вміння критичного розпізнавання явищ і речей в їх причині, результаті і взаємних відносинах.

 З такою метою необхідно два роки ретельно вивчати філософію, яка веде до глибшого розуміння та інтерпретації особи, її свободи та відносин з Богом і світом. Філософія не тільки є фундаментом для богослов’я, а й також, з огляду на загальний суб’єктивізм і релятивізм етичних засад і норм, котрі сьогодні становлять критерій правди, повинна виконувати роль запоруки певності правди.

«Якщо ти не впевнений у правді, як можна покласти на шалях ціле своє життя і знайти сили, щоб ставити важливі питання, що стосуються життя інших людей?» (Pastores Dabo Vobis 52).

Основою інтелектуальної формації є вивчення Святої науки богослов’я.

«Правдиве богослов’я походить з віри і прагне вести до віри (…), а його метою є подавання їжі для віри» (РОУ 53). Вивчаючи богослов’я, семінарист повинен сформувати і прийняти за власний правдивий погляд об’явлені правди в Христі і Церкві, котрі Учительський Уряд подає як правдиві. Йдеться про пізнання правд в органічний спосіб, тобто в їх причині, розвитку і результаті. Правдивий погляд на об’явлені правди семінарист здобуде через синтез досягнень різних богословських дисциплін, специфіка яких має правдиву вартість у їх зв’язку (пор Pastores Dabo Vobis 54).

Потрібно особливо звернути увагу на труднощі і напругу, які виникли між Учительським Урядом Церкви і богословським дискусіями. Інтелектуальна формація в Семінарії має на меті переказати семінаристам правдиву науку Церкви, будучи через це дороговказом істинної віри.

«Не можна приймати погляди, що виникли в результаті непорозумінь і замішань, але старанно відрізняти загальну науку Церкви від думки богословів і тенденцій, що проминають, так званих «модних теорій». Немає «паралельного» уряду, є єдиний Уряд Петра й Апостолів, Папи і єпископів» (Pastores Dabo Vobis 55).

В основному інтелектуальна формація здобувається на лекціях, практичних заняттях і наукових семінарах, котрі поділені на два семестри в рік, і закінчуються екзаменаційною сесією, згідно з «Ratio studiorum».

Наприкінці другого курсу, коли семінаристи закінчують вивчати філософію, є так званий екзамен «еx universa» – Philosophcum, і захист філософських робіт. Натомість вивчення богослов’я закінчується екзаменом «ех universa» – Theologicum, та захистом наукової роботи у галузі, яку обирає сам семінарист. В рамках філіації богословського факультету до Папського Латеранського Університету семінарійна робота може бути зарахована і захищена як магістерське дослідження.

З інтелектуальною формацією тісно пов’язана проблема інкультурації віри, яка повинна бути виразом послуху наказу Христа йти і проголошувати Євангеліє кожному створінню (пор. Мк 16,15). Це не синкретизмом і не пристосування до культур, але проникнення Євангелія в глибину культур. Втілюючись в них, воно підносить їх до висоти таємниці спасіння, відкидаючи ті елементи, котрі суперечать християнській вірі та способам життєдіяльності. Семінаристи, які походять з різних культур, не можуть применшувати вимог до себе, а також людських, християнських і священицьких цінностей. Водночас вони повинні оцінювати позитивні елементи власних культур (пор. Pastores Dabo Vobis 55).

Кожен курс навчання характеризується вивченням певних дисциплін. Деякі предмети викладаються кілька років. У наступному матеріалі ми представимо предмети, які вивчаються в семінарії, та їх короткий опис, а також розповімо про викладачів, які їх викладають.

Вступний курс

Предмет

опис

 

 

Катихизм:

 

Має на меті подати органічний і синтетичний виклад найважливішого і фундаментального змісту католицького віровчення як у тому, що стосується віри, так і в тому, що стосується моралі, у світлі Другого Ватиканського Собору і Церковної Традиції загалом

Християнська віра

Має на меті визначити, у чому полягає Об’явлення, через яке Бог звертається до людини і віддає Себе їй. А також у чому полягає віра, якою людина відповідає Богові, та Символ Віри.

 

Літургіка

Наука про літургію Церкви, яка займається історією, теологічною думкою, душпастирською функцією, аскетично-містичним змістом певних обрядів Церкви

Життя в Христі

Вивчення заповідай в світлі Катихизму Католицької Церкви

Аскетика

Розглядає зміст і важливість молитви в житті віруючих, також пояснює семи прохань, вміщених в молитві «Отче Наш»

Латинь

Вивчення латиської мови

Вправи з Літургіки

Удосконалення практичних навичок, дій та жестів під час Літургії.

Польська мова

Вивчення польської мови

Українська мова

Поглиблення знань з української мови

Спів

Поглиблення та удосконалення знань і вмінь з музичного мистецтва.

Методика

Це сукупність способів і прийомів доцільного проведення будь-якої роботи або наука про те, як правильно викладати якийсь предмет

Savoir-vivre

Вивчення правил етикету

І курс

Предмет

опис

Історія Церкви

Вивчення всієї історії Церкви від початку християнства  до новітніх часів

Історія Спасіння

Предмет, який розглядає дію Бога серед вибраного народу Ізраїлю від початку і до часів Ісуса Христа

Грецька мова

Вивчення старогрецької мови та переклад Біблійних текстів

 

Психологія

Наука про закономірності, розвиток і форми психічної діяльності  живих істот

Пасторальна фонетика

Правильність читання, вироблення інтонації та дикції, постави під час читання, правильність вимови

 

Літургіка

Наука про літургію Церкви, яка займається історією, теологічною думкою, душпастирською функцією, аскетично-містичним змістом певних обрядів Церкви

Латиньська мова

Вивчення латиської мови

Українська мова

Поглиблення знань з української мови

Спів

Удосконалення знань і вмінь з музичного мистецтва

Богослов’я духовності

Займається поетапною співпрацею конкретної людини з Божою благодаттю. Дає безпосередні вказівки щодо ведення духовного життя

Історія філософії

Наука, яка упорядковано представляє життя та твори філософів

Метафізика

Філософська наука, яка описує структуру

та першопричини всього, що існує

Вправи з філософії

Практичні заняття  з філосовських предметів

Вступ до філософії

Філософська наука, що допомагає в розумінні

основних засад філософії

Логіка

Філософська наука

про основні засади мислення

Теорія пізнання

Філософська наука, що пояснює

можливість пізнання всього оточуючого

Методологія

Філософська наука, яка окреслює

різні методи, що застосовуються під час вивчення філософії

Українська література

Розгляд і вивчення творчості українських письмеників

ІІ курс

Предмет

опис

Історія філософії

Наука, яка упорядковано представляє життя та твори філософів

Етика

Філософська наука, яка розглядає теорію моральної свідомості вчинку або моральної вартості вчинку

Філософська антропологія

Наука про людину та суть її діяння

Філософія природи (космологія)

Філософська наука, яка описує природні явища

Методика

Це сукупність способів і прийомів доцільного проведення будь-якої роботи або наука про те, як правильно викладати якийсь предмет

Філософія релігії

Філософська наука, що розглядає виникнення, основне вчення та діяльність різних релігій

Теодицея

(філософія Бога)

Філософська наука, яка говорить про існування та натуру Бога, опираючись на людський розум, який шукає остаточні причини існуючого світу

Історія Церкви

Вивчення всієї історії Церкви від початку християнства  до новітніх часів

Патрологія

Теологічна галузь, яка займається життям і навчанням церковних письменників, християнської давнини

Вступ до богословя

Наука, що розглядає методи вивчення богослов’я

 

Літургіка

Наука про літургію Церкви, яка займається історією, теологічною думкою, душпастирською функцією, аскетично-містичним змістом певних обрядів Церкви

Вступ до Святого Писання

Частина теології, що займається питаннями, необхідними для правильного розуміння Святого Письма

Грцька мова

Вивчення старогрецької мови та переклад Біблійних текстів

Богословя духовності

Займається поетапною співпрацею конкретної людини з Божою ласкою. Вказує безпосередні вказівки як вести духовне життя

Латиньська мова

Вивчення засад латиської мови

Спів

Поглиблення та удосконалення знань і вмінь з музичного мистецтва.

Інформатика

Дисципліна, що вивчає питання, пов’язані з пошуком, збереженням, передаванням і використанням інформації

Іноземна мова

Вивчення однієї з іноземних мов (англійська, німецька, італійська, староєврейська)

ІІI курс

Предмет

опис

Фундаментальне Богослов’я

Теологічна галузь, яка займається фундаментальними питаннями віри і теології

Моральне Богослов’я

Галузь християнської теології, яка займається моральністю людських вчинків

Егзегеза Старого Завіту

Дослідження, тлумачення та інтерпретація текстів Святого Письма

Егзегеза Нового Завіту

Дослідження, тлумачення та інтерпретація текстів Святого Письма Нового Завіту

Богослов’я Духовності

Займається поетапною співпрацею конкретної людини з Божою благодаттю. Дає безпосередні вказівки щодо веденнядуховного життя

Літургіка

Наука про літургію Церкви, яка займається історією, теологічною думкою, душпастирською функцією, аскетично-містичним змістом певних обрядів Церкви

Історія Церкви

Вивчення всієї історії Церкви від початку християнства  до новітніх часів

Патрологія

Теологічна галузь, яка займається життям і навчанням церковних письменників, християнської давнини

Канонічне право

Сукупність виданих Католицькою Церквою норм та законів, які регулюють церковне життя

Латиньська мова

Вивчення засад латиської мови

Спів

Поглиблення та удосконалення знань і вмінь з музичного мистецтва та вивчення літургійного співу

Катехитика

Галузь теології, яка займається вивченням засад релігії

Вправи з катехитики

Практичні заняття з проведення катихиз

Педагогіка

Наука про виховання, предметом якої є виховна діяльність. Її ціллю є надавати всьому суспільству, і насамперед молодому поколінню, загальні знання про систему цінностей

ІV курс

Моральне богослов’я

Галузь християнської теології, яка займається моральністю людських вчинків

 

Богослов’я духовності

Займається поетапною співпрацею конкретної людини з Божою благодаттю. Дає безпосередні вказівки щодо ведення духовного життя

Екзегеза Старого Завіту

Дослідження, тлумачення та інтерпретація текстів Святого Письма

Екзегеза Нового Завіту

Дослідження, тлумачення та інтерпретація текстів Святого Письма

 

Пасторальне богослов’я

Дисципліна практичної теології, предметом якої є зв’язок між віруючою людиною та сучасним світом і Церквою

Катехетика

Галузь теології, яка займається вивченням засад релігії

Вправи з катехитики

Практичні заняття з проведення катихиз

Євангелізація

Наука про те, як правильно доносити Добру Новину до людей

Гомілетика

Богословська наука, яка займається методами та способами проповідництва

Вправи з гомілетики

Практичні заняття з підготовки та виголошення проповідей

Канонічне право

Сукупність виданих Католицькою Церквою норм та законів, які регулюють церковне життя

Спів

Поглиблення та вдосконалення знань і вмінь з музичного мистецтва та вивчення літургійного співу

 

Літургіка

Наука про літургію Церкви, яка займається історією, теологічною думкою, душпастирською функцією, аскетично-містичним змістом певних обрядів Церкви

 

Богослов’я Сходу

Теоголічна наука, яка займається вивченням теології Східних Церков, особливо Православної Церкви

 

Літургія Сходу

Предмет, який вивчає особливості Літугрії Східних Церков та впровадження до Павославної Літургії

Історія Мистецтва

Наука, що вивчає походження і розвиток мистецтва в різних культурах

V курс

 

Моральне богослов’я

Галузь християнської теології, яка займається моральністю людських вчинків

Екзегеза Старого Завіту

Дослідження, тлумачення та інтерпретація текстів Святого Письма

Екзегеза Нового Завіту

Дослідження, тлумачення та інтерпретація текстів Святого Письма

Богослов’я духовності

Займається поетапною благодаттю. Дає безпосередні вказівки щодо ведення духовного життя

 

Пасторальне богослов’я

Дисципліна практичної теології, предметом якої є зв’язок між віруючою людиною  та сучасним світом і Церквою

Катехитика

Галузь теології, яка займається вивченням засад релігії

Вправи з катехетики

Практичні заняття з проведення катихиз

Гомілетика

Богословська наука, яка займається методами та способами проповідництва

Вправи з гомілетики

Практичні заняття з підготовки та виголошення проповідей

 

Канонічне право

Сукупність виданих Католицькою Церквою норм та законів, які регулюють церковне життя

Спів

Поглиблення та вдосконалення знань і вмінь з музичного мистецтва

 

 

Літургіка

Наука про літургію Церкви, яка займається історією, теологічною думкою, душпастирською функцією, аскетично-містичним змістом певних обрядів Церкви

Екуменізм

Предмет, який займається співпрацею та взаєморозумінням між християнами різних конфесій та прагненням до єдності християн

Душпастирство сімей

Предмет, який займається стратегіями Церкви, які ведуть до будування сімейної спільноти

 

Богослов’я Сходу

Теологічна наука, яка займається вивченням теології Східних Церков, особливо Православної Церкви

 

Пасторальна психологія

Наука, ціллю якої є використання теології і результатів психологічних досліджень для розв’язання душпастирських проблем

VІ курс

Біблійне богослов’я

 

 

Богослов’я духовності

Займається поетапною співпрацею конкретної людини з Божою благодаттю. Дає безпосередні вказівки щодо ведення духовного життя

 

Моральне богослов’я

Галузь християнської теології, яка займається моральністю людських вчинків

Літургіка

Наука про літургію Церкви, яка займається історією, теологічною думкою, душпастирською функцією, аскетично-містичним змістом певних обрядів Церкви

 

Пасторальне богослов’я

Дисципліна практичної теології, предметом якої є зв’язок між віруючою людиною  та сучасним світом і Церквою

 

Гомілетика

Богословська наука, яка займається методами та способами проповідництва

 

Вправи з гомілетики

Практичні заняття з підготовки та виголошення проповідей

Пасторальна медицина

наука про фізичні стани людини та  про вплив різних гріхів на них

Вправи з канонічного права

Практичні заняття з канонічного права

Конфесійне право

Співвідношення між церквою та державою

Спів

Поглиблення та удосконалення знань та вмінь та з музичного мистецтва та вивчення літургійного співу

Напрямки сучасної філософії

Вивчення сучасних філософів та філософських течій

Трактати

(вивчаються з третього по шостий курс, певен трактат на відповідному курсі)

De fide

Розділ богослов’я, що тлумачить питання про умови, шляхи та засоби спасіння людини завдяки Ісусу Христу

De Deo Uno et Trino

Про Бога Єдиного і Трійцю

De Deo creante et elevante

Про Бога Сотворителя

Антропологічна теологічна

Займається людиною, іі долею, гідністю і призначенням у світлі обявлення

De Verbo incarnato

Про втілення Ісуса Христа

De Christo Redemptore

Розділ богослов’я, що тлумачить питання про умови, шляхи та засоби спасіння людини завдяки Ісусу Христу

De gratia

Про Божу благодать

Пневматологія

Про Святого Духа

Еклезіологія

Про Церкву

De sacramentis

Про Таїнства

Маріологія

Про Матір Божу

De novissimis (Eschatologia)

Про майбутні речі